İz Feng Shui

FENG SHU DANIŞMANLIĞI

Feng Shui kelime olarak ‘rüzgar’ ve ‘su’ anlamına gelen, doğada var olan yaşam enerjisini, yaşanılan mekanlarda harekete geçirme yöntemlerini gösteren bir rehberdir. İnsanların bulundukları iç ve dış mekanlar da yaşam kalitelerini yükseltmek için kullanılan bir yerleşim sanatı, bilim ve felsefedir. Asla din ya da tarikat değildir.Yaklaşık 6000 yıllık bir geçmişi olan bu kadim bilgi Çin’den  tüm dünyaya yayılmış ve bu yöntem ile yaşanılan mekanlardaki enerjiler dengelenerek yaşayanların refah, sağlık ve mutluluğunun sağlanması amaçlanmıştır.

Feng Sui, Taoist görüş ve doğanın yorumlanmasına dayanmaktadır. Bu inanca göre toprak canlıdır ve ‘chi’ adı verilen enerji ile doludur, doğada, evrende, bedenlerimizde her yerde bulunur. Feng Shui ise bu enerjinin, bulunduğumuz mekanlarda rahatça akmasını sağlamayı amaçlayan bir uygulamadır.    

Eğer bu enerji rahatça dolaşamaz ve mekandaki dağınıklık ve tıkanıklıklarla karşılaşırsa veya uzun ve karanlık hollerde olduğu gibi hızla akarsa, sağlığımızı, ilişkilerimizi ve refah düzeyimizi etkilemeye başlar.

Çevremizdeki eşya ve objeler öyle bir yerleştirilmelidir ki eve olumlu enerjinin girmesi sağlanırken,  bu enerjinin odalara rahatça yönelmesi ve oda içinde  dolaşımı kolaylaştırılmalıdır. Chi’nin akışı yalnızca mobilyalar ve kullanılan objelerle engellenmez.  Bazen, bizim sağa sola koyup unuttuğumuz çalışmayan veya kırılmış ve bir kenara kaldırılmış eşyalar ve diğer birikmiş toplayamadığımız objelerin yol açtığı dağınıklıklarda olumlu enerjiyi engelleyerek negatif enerji alanları yaratarak bizi etkiler.

İyi bir enerjinin evimizin her yerinde akmasını sağladığımızda evimizin gerçekten iyi bir feng shui’si olduğundan bahsedebiliriz.Evimizi ya da işyerimizi Feng shui sistemine göre düzenleyebiliriz, ancak bu sistem bir dekorasyon stili değildir. Evimizde ve/ veya işyerimizde daha iyi bir enerjiye sahip olmamız için yapmamız gereken düzenlemelerdir. Feng shui’ye göre her şeyin her rengin ve eşyanın bir enerjisi vardır. Önemli olan bu enerjiyi doğru kullanmak ve bunu günlük hayata yansıtabilmektir.

Birçok kişinin pek çok kez duyduğu bazılarımızın ise yeni karşılaştığı feng shui aslında atalarımızdan beri gelen bilinçli ya da bilinçsiz olarak yaptığımız, ve hayatımızda arzu ettiğimiz değişimi gerçekleştirmek için  uyguladığımız yöntemdir..

Değişim içimizde başlayarak, mekanlara doğru, mekanlarda başlayan değişim ise içimize doğru gerçekleşir.

Neden bahar temizliği yaparız.. neden tütsü kullanırız.. neden her sabah evlerimizi havalandırırız.. veya neden evde eşyaların yerlerini değiştirmeye çalışırız? Nedenini bilmeden yaptığımız birçok alışkanlık aslında feng shui’nin ta kendisidir. Kullanılan terimler farklı ve feng shui’nin farklı uygulamaları olsa da tümü sonuçta hayatımıza olumlu olayları çekmek için yaptığımız çabalardır. Evimize yerleştirdiğimiz her bir obje, eşyaları koyduğumuz yerler, seçtiğimiz renkler hepsi bizim sezgilerimizle yaptığımız feng shui çalışmalarıdır.

Feng shui sadece fiziki ortamla sınırlı değildir. Bizleri etkileyen gözle göremediğimiz kozmik enerjiler de vardır. İnsanlar yaşamlarını etkileyen 3 türlü şansa sahiptirler; 

1.Doğuşumuzdan gelen kader şansımız, 

2.Doğum tarihimizle gelen insani şans ki şanslı ve şanssız olduğumuz dönemleri anlatır. 

3.İçinde yaşadığımız çevre koşulları.

Feng Shui, çevre koşullarında devreye girerek, yaşadığımız evlerde, ofislerde kısaca yaşam alanlarımızda, etrafımızı çevreleyen iyi enerjileri formüle ederek harekete geçirir ve bizlere bereket, sağlık ve uyum getirmeyi amaçlar.  İlk iki enerjiyi herhangi bir şekilde değiştiremeyiz ancak iyi bir Feng Shui ile kader şansımızı ve İnsani Şansımızı geliştirebilir ve şanslı dönemlerimizden daha fazla yararlanmamızı, iyi olmayan şans dönemlerimizi ise daha hafif atlatmamızı sağlayabiliriz.

Bir Feng shui analizinde; incelemeye binanın dışından, yani binayı saran çevreden başlanır. Önemli olan, pozitif enerjisi olan bir noktayı bulup binamızı o alana inşa etmektir. Binanın mimarisi, tarihi veya tarihi geçmişi, yerleşim planı, peyzajı, kullanılan malzemeler ve renkler.. her birinin ruhumuza farklı etkileri vardır. Tüm bunlar planlanırken chi’nin doğru akışı, yin/yang dengesi ve 5 temel elementin birbirleri ile uyumlarına dikkat edilir. Hayatımızı yöneten bu beş element ise; ağaç, ateş, toprak, metal ve su elementleridir.

Bir binayı/ daireyi incelerken içinde bulunduğumuz zaman dilimi, geçmiş ve gelecek zaman dilimleri önemlidir. Geçmişte yaşananları ve gelecekte olabilecek etkileri öngörmek feng shui ile mümkündür. Özellikle yeni bir ev satın alacaksanız veya iş yerlerinde verimliliği artırmak, müşteri memnuniyetini sağlamak için veya herhangi bir gayrimenkul yatırımı yaparken yararlanılması gereken önemli bir araçtır.

 Eviniz ve ofisiniz için yaptıracağınız feng shui analizi, kendinize yapacağınız en önemli ve etkili yatırımlardan biri olacaktır.

 

Detaylı bir Feng shui analizi için gerekenler;

  • Bina/ inşaat bitiş tarihi
  • Binanın / dairenin ölçekli planı
  • Mekanda yaşayan/ yaşayacak olan kişilerin doğum tarihleri

Ayrıntılı bir Feng shui analizi için yerinde inceleme gerekir. Yaşam alanını kullanacak kişilerin doğum tarihlerine göre şanslı ve şanssız oldukları dönemler belirlenir, nelere ihtiyaçları olduğu saptanır. Tüm bilgiler değerlendirilerek, analiz sonuçları önerilerle birlikte sunulur.

Yaşam alanlarınızda yapılacak küçük değişiklikler bile hayatınızda arzuladığınız değişimi yaratabilir.